HẠT QUINOA (DIÊM MẠCH)

Trong khi hầu hết chúng ta thường thấy quinoa trắng phổ biến hơn, thì có khoảng 120 giống trên khắp thế giới. Theo Hội đồng Ngũ cốc nguyên hạt , ba loại quinoa đã được thương mại hóa để bán: đỏ, trắng và đen.

Facebook chat